Gastroskopi Nedir?

Halk arasında yaygın olarak endoskopi denince ilk akla gelen yöntem gastroskopidir. Gastroskopi; ucunda kamera olan bir aletle, ağızdan girilip yemek borusuna, oradan mide, onikiparmak bağırsağı ve nihayet ince bağırsağın kısa bir bölümünün incelenmesi işlemine verilen addır. Bu yüzden tıpta kullanılan terim özofago-gastro-duedononkopidir. (Özefagus: Yemek borusu, Gastro:Mide, Duodenum : İnce bağırsak)

Üst Gis Endoskopi olarak da adlandırılan bu yöntemle birçok mide hastalığının tanısı konulabilmektedir. Bu nedenle sadece görüntüleme amaçlı kullanılmaz. Aynı zamanda, biyopsiler de alınarak patoloji laboratuvarlarında incelenir. Böylelikle kesin tanının konmasına yardımcı olmaktadır. Bu yöntem kullanılarak tanı konulan başlıca mide hastalıkları şunlardır:

  • Mide Kanseri
  • Mide, Onikiparmak, İnce Bağırsak Ülserleri
  • Mide Gastriti
  • Motilite Bozuklukları
  • Mide Polipleri
  • Helicobacter Pylori Varlığı
  • Reflü
  • Yemek Borusu Darlıkları
  • Yemek Borusunda Cepleşmeler
  • Yemek Borusu Ülserleri

Bu ana başlıkları ilerleyen zamanlarda daha da açacak ve her birine tek tek değineceğiz.

Gastroskopi işlemi; sedasyon veya anestezi altında yapılan bir işlemdir. Nadiren uyutulmadan, sadece yutağa sıkılan uyuşturucu spreyle de yapılabilmektedir. Önerilen yöntem, kesinlikle sedasyon&anestezi altında yapılandır. Zira; işlemin ne kadar süreceği, kişinin işleme olan toleransı önceden hesap edilemez. Bu da işlemi, hem hasta açısından, hem de uygulayan açısından zorlaştırmaktadır.

İşlem esnasında bir çok bölgeden lüzum halinde biyopsiler alınabilmektedir. Bu durum bir patoloji varlığını gerekli kılmaz. Yani biyopsi alınması demek kanser şüphesi olduğu anlamını taşımaz. Yukarda saydığımız bütün hastalıklarda, kaynağın ne olduğunu saptamak için patolojiden destek alınır. Böylelikle etkili tedavinin belirlenmesi sağlanır. Alınan biyopsiler genellikle 1 hafta içerisinde sonuç verir. Özel birtakım incelemeler istenirse bu süre daha da uzayabilir.

Ülkemizde genellikle 50 yaş ve üzeri tarama amaçlı gastroskopi önerilir. Ancak; aile öyküsü bulunanların mutlaka hangi yaşta olurlarsa olsunlar belli periyotlarla tarama yaptırmaları önerilmektedir. Ne sıklıkla gastroskopi yapılmasına gerektiğini gastroenteroloji doktorları karar verebilir.

İşlem sonrası yaklaşık 1-2 saate kadar hasta normal hayatına devam edebilir. Sedasyon, Anestezi alanlarda; işlemden en az 1 saat sonra yemek yemeleri, dikkat gerektiren işlerden, önemli bir karar almaktan uzak durmaları, araç kullanmamaları ve mümkünse tek başlarına hareket etmemeleri istenir. Bu durum işlemin yapıldığı ilk gün için geçerlidir.

 

Yorumlar
Paylaş.

Yazar Hakkında

Yorumlar kapatıldı.