Patent Ductus Arteriosus

Patent Ductus Arteriosus

Patent Ductus Arteriosus (PDA), yenidoğanlarda görülen, konjenital bir kalp anomalisidir. Bebek rahim içerisinde iken var olan ve doğumla birlikte kapanması gereken geçici bir kan damarı vardır. Bu kan damarının doğum sonrası kapanmaması durumunda Ductus Arteriosus adı verilen tablo ortaya çıkar. Genellikle yenidoğanlarda tespit edilmesi ile birlikte müdahale edilir ve kapatılır. Ancak nadiren de olsa, gözden kaçırılan vakalar olabilmekte ve yetişkin bir insanda bile rastlanabilmektedir.

Normal işlevlerini yerine getiren kalte, pulmoner arter, oksijenlenmek üzere akciğerlere kan transfer eder. Oksijenlenmiş kan ise, vücudun ana atar damarı olan aort üzerinden vücuda gönderilir.Bu mekanizma anne karnında iken biraz değişiktir. Bebeğin pulmoner arteri ile aortu, ductus arteriosus adı verilen bir damarla birbirine bağlıdır. Yani kirli ve temiz kan ayrımı yoktur. Zira, doğum öncesi bebeğin oksijen ihtiyacını kendi akciğerleri değil, annenin akciğeri sağlar. Yani dolaşım anneye bağımlı devam eder.

Bebek doğduktan sonra, kirli ve temiz kanın birbirine karışmaması için ductus arteriosus kapanmış olmalıdır. Bu durum gerçekleşmezse, bebekte Patent Ductus Arteriosus (PDA) varlığından bahsedilir.

Patent Ductus Arteriosus Nedenleri

Nedenleri konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Doğumsal bir kusurdur. Erken doğum risk faktörleri arasında bulunmaktadır. Kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla daha yüksek görülmektedir.

Patent Ductus Arteriosus Belirtileri

Hastalığın seyrine bağlı olarak belirtilerde ve belirtilerin şiddetinde de değişiklikler gözlenmektedir. Aort ve Pulmoner Arter arasındaki geçiş küçükse hiçbir belirti gözlenmeyebilir. Hafif üfürüm şeklinde kalp sesleri duyulabilir. PDA’sı olan bir bebekte aşağıdaki belirtiler gözlenebilir.

  • Terleme
  • Hızlı ve kesik kesik nefes alma
  • Yorgunluk
  • Kilo alamama
  • İştahsızlık

PDA farkedilmezse, yetişkinlerde kalp çarpıntısı, nefes darlığı, pulmoner hipertansiyon, kalpte büyüme ve konjestif kalp yetmezliği gibi komplikasyonlar gözlenebilir.

Patent Ductus Arteriosus Tanısı Nasıl Konur?

Çoğu zaman, kalbin steteskop yardımıyla dinlenmesi bile yeterli olabilmektedir. Kalp seslerinde fazladan bir atım veya normal olmayan bir akış sesi duyulabilir. Normal süreli doğumlar ve erken doğumlarda birbirinden farklı yaklaşımlar gerekir. PDA tanısının konması bu kriterlere bağlı olarak ek testler gerektirebilir.

Ekokardiyogram

Ses dalgaları yardımıyla bebeğin kalbinin resmi çıkarılır. Kalbin boyutu ve işlevleri hakkında önemli ipuçları elde etmemizi sağlar. Kan akışındaki anormallikleri de tespit edebilmektedir. PDA’nın teşhisi için en önemli tetkiktir.

Elektrokardiyogram (EKG)

Kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmek için kullanılan bir yöntemdir. Ritimlerdeki düzensizlikler ve kalbin büyümesi ile ilgili önemli ipuçları verir.

Patent Ductus Arteriosus Tedavi Seçenekleri

Açıklığın büyüklüğüne bağlı olarak kimi zaman tedavi gerekmeyebilir. Bebek büyüdükçe bu açıklığın kapanması beklenir. Doktor kontrolünde bu açıklığın seyri izlenmeli ve takip edilmelidir.Kapanmaması durumunda cerrahi tedavi seçenekleri gözden geçirilmelidir.

İlaç Tedavisi

Prematüre  bebeklerde, indometasin adı verilen bir ilaç yardımıyla, PDA’nın kapanması sağlanabilir. İndometasin, kasların kasılması ve açıklığın kapanmasına yardımcı olmaktadır.Ancak, büyük bebeklerde ve çocuklarda bu tedavi seçenekler arasında bulunmamaktadır. İleri tedavi seçenekleri gözden geçirilmelidir.

Kateter ile PDA kapatılması

Bu prosedürler, anjio yöntemi ile ilgili bölgeye ulaşılması ve engelleme prosedürlerinin uygulanması ile açıklığın kapatılması sağlanır.

Cerrahi Tedavi

Açılma büyükse ve kendi kendine kapanma söz konusu değilse, cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Altı aydab büyük çocuklarda daha yaydın olmak üzere, belirtiler çok yaygınsa daha küçük bebeklerde de söz konusu olabilmektedir. Cerrahi olarak kapatıldıktan sonra, enfeksiyonun  önlenmesi amacıyla antibiyotik tedavisi de gerekebilmektedir.

Kaynak:

http://www.healthline.com/health/patent-ductus-arteriosus

Yorumlar
Paylaş.

Yazar Hakkında

Yorumlar kapatıldı.